Historia

Historia
Sunderbyns Skoterförening bildades redan 1977 av ett 20-tal entusiastiska skoteråkare i Sunderbyn, som ville åka skoter på leder och under ordnade förhållanden. Man pratade med berörda markägare om ledsträckningar och sen begav man sig ut i skogen för att röja upp och märka ut lederna. Redan samma år byggdes också den första skoterstugan av medlemmarna själva och den placerades invid Svanamyran ca 7 km norr om själva byn. Aktiviteterna de första åren bestod i största allmänhet av det vi idag kallar touring, dvs gemensamma utflykter och träffar samt korvgrillning och gemenskap i stugan. Under 80-talets första hälft utökades ledsystemet ytterligare och flera nya verksamheter såg dagens ljus. En mycket uppskattad sådan var när föreningens medlemmar skjutsade handikappade och personal från Ingridshem i Gammelstad till skoterstugan för en trevlig dag i naturen.

Stugbranden
Naturligtvis har det hänt en massa olika saker under årens lopp. En händelse som är svår att glömma är när skoterstugan förstördes vid en brand i maj 1993. Detta innebar att föreningens medlemmar var utan samlingspunkt. En ny stuga uppfördes på Druggrabergets sydsida. Tävlingsverksamhet Den mest hektiska tiden hittills i föreningens historia härrör från första delen av 90-talet. En ungdomssektion som kallades Kamikaze Cruisers bildades av några entusiastiska grabbar som gillade att åka skoter på ett lite annorlunda sätt än det traditionella touringen. Dragracing var en ny tävlingsform på skoter i Sverige och detta var något som intresserade dessa ungdomar. År 1991 arrangerades en enkel klubbtävling på Svanamyran invid klubbstugan och så var den tävlingsverksamheten i full gång. Under åren utvecklades denna verksamhet för att 1994 resultera i en tävling med dubbla banor, en is- och en snöbana. Här räckte inte sektionens resurser till så tävlingen blev nu hela föreningens angelägenhet. Det blev ett lyckat arrangemang med en publik på 2 500 personer. Föreningen stod som arrangör för den första Snöcupsfinalen genom tiderna. Till denna tävling kom 205 ekipage vilket lär bli ett svårslaget rekord i Svenska skotertävlingssammanhang.